Posts tagged ‘förskola’

Personalkooperativ Förskola

Personalkooperativ förskola – en väg till demokrati och medbestämmande för både barn, personal och föräldrar.

Jag var med och startade en personalkooperativ Förskola i Klippan för 10 år sedan.
Vi ville att samtliga anställda skulle:
– ha lika lön
– få fortbildning inom sitt intresseområde
– utvecklas som pedagoger i ett arbetslag
– möjligheter att påverka budget eftersom ekonomin är ett styrmedel
– ha egna ansvarsområden, dvs ett delat ledarskap
För mig är detta att omsätta socialism i praktiken, att starta ett ”företag” som genomsyras av värderingar som –allas människors lika värde- blåögd idealism tycker många men nu tio år senare kan vi se att det har fungerat.

Genom att inte skapa någon hierarkisk maktstruktur blir vardagen prestigelös, det är lätt att ge mer makt åt barnen samtidigt som även föräldrarna har fått mycket inflytande. Detta gäller i alla frågor utom de pedagogiska (t ex målsättning och arbetssätt), där strävar vi efter öppenhet och diskussion men där det till slut är pedagogerna som avgör innehållet. Det är möjligt att vi i framtiden vågar släppa in föräldrarna ännu mer.

Jag är trött på att få höra påståenden som att vi ” utarmar den kommunala barnomsorgen” 
Just i vår kommun, Klippan har alla förskolor både kommunala och alternativa samma sk. barnomsorgspeng per inskrivet barn. Det finns fyra alternativa förskolor som drivs i föreningsform. Samtliga har ett avtal med Klippans kommun som säger att allt ev. överskott återinvesteras i verksamheten. 
Nu finns det ju inte direkt några marginaler inom barnomsorg…..Men jag är glad att vi slipper aktiebolag som försöker plocka ut vinst. Verksamheten finansieras ju med våra gemensamma skattepengar, så vinstuttag tycker jag är direkt snuskigt. Här borde vår socialdemokratiska regering varit lite vaken och lagstiftat bort vinstuttag inom offentlig sektor redan för tio år sedan, om det sen låter sig göras är jag okunnig om.

Det ser ju lite olika ut runt om i Sveriges kommuner, hur man har löst det här med alternativa förskolor. Vi har kanske haft tur som arbetar i ett rättvist system där:
– alla förskolor har egen kö (både kommunala och alternativa)
– föräldraavgifterna lika dvs maxtaxa överallt
– barn med särskilda behov ska få plats där de önskar

Ett annat argument mot kooperativ som man ofta hör, är att vi som arbetar där blir lurade eller utnyttjade. Vår erfarenhet är tvärtom. Vi har stora möjligheter att påverka, det skapar trivsel. Vi har valt att inte ha någon vaktmästare, kokerska eller föreståndare, detta gör att vi kan lägga nästan alla personalresurser i barngrupperna, förutom det administrativa arbetet som vi tar hand om vars en fredag i månaden.

Vi arbetar aktivt med att ”dra in” föräldrarna. Bland annat så tecknar vi ett kontrakt där föräldrarna förbinder sig att:
– delta på föräldramöten (ett ibland två per år)
– ingå i någon arbetsgrupp (ca 2 kvällar per termin)
– varje förälder deltar på en röjar dag per läsår (av 4 möjliga)
Syftet med kontraktet var ökad insyn och större engagemang bland föräldrarna, detta har infriats men har även skapat en större gemenskap.
Vi i personalen tycker oss märka att barnen mår bra och får en ökad självkänsla när deras förälder/föräldrar blir en självklar medmänniska och vän på förskolan. Självklart skall man kunna ha sitt barn hos oss även om man är ensamstående, heltidsarbetande förälder så därför har vi valt att ha en anställd lokalvårdare samt att inte ha någon övrig arbetsplikt för föräldrarna.

Under de tio år som har gått sedan starten har vi sett en nedrustning inom den kommunala barnomsorgen som har bestått i:
– chefen bortrationaliserad
– färre fortbildningsdagar
– får inte ta in vikarie
– ständiga köpstopp
– omsättning på personal
Alltså man arbetar i en hierarkisk organisation med små möjligheter att påverka, ett mycket begränsat inflytande. Det finns inget eller ett dåligt ledarskap vilket resulterat en obefintlig entusiasm och liten pedagogisk utveckling.

Alla har vi fått lära oss under de senaste tio årens ständiga sparkrav, att arbeta med fler barn och färre personal. Men jag vågar påstår att om man arbetar kontinuerligt med att förändra och förbättra den pedagogiska miljön så kan man möta utvecklingen och förändringarna. Eftersom barn behöver ro och koncentration så skapar man olika pedagogiska hörn och vrår
för lek och arbete både inomhus och utomhus. Barnen leker oftast två eller tre tillsammans. Tillsammans med utmaningarna att utveckla det praktiska arbetet har vi också möjlighet att styra innehållet i pedagogiken.

Vilka värderingar skall genomsyra en förskola där små barn vistas 6-10 timmar per dag. Vad skall de här barnen få med sig ut i livet? Vilka vuxna är det vi kommer att behöva här i världen i framtiden?
Förhoppningsvis finns det en gemensam pedagogisk filosofi till grund för alla våra förskolor och skolor – de anställda ”äger” målen och kan agera utifrån utgångspunkten att alla barn är intelligenta men det är vårt ansvar som pedagoger att skapa en utmaning för alla olika barn.
Gör det inte det, så är det väl hög tid att vi försöker skapa nya vägar och möjligheter för de som arbetar med barn och unga att faktiskt se det kompetenta barnet och göra det fullt ut.

Jeanette Fors, Klippan

april 29, 2004 at 10:03 e m Lämna en kommentar


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 9 494 hits
september 2019
M T O T F L S
« Dec    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30