Om

Vägval Vänster (VVV) är en ideell förening som har som ändamål att stödja och utveckla en bred vänster på frihetlig och demokratisk grund. Vägval Vänster ska vara ett forum för idédebatt, nätverksbygge och samverkan över parti- och organisationsgränser. Vägval Vänster är partipolitiskt obunden. Vägval Vänster har som uppgift att ta initiativ till, och befrämja andras initiativ till, vänsterfederationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Styrelseledamöter:
Anders Rosén (sammankallande), Margareta Olofsson, Andreas Magnusson och Staffan Norberg
Ansvariga webbredaktörer:
Lina Ydrefelt, Thomas Helgeson

Att nå VVV:

Mer information lämnas av
Anders Rosén 070-485 70 52, 08-590 745 13 anders.rosen@folkbildning.net.

För artiklar och frågor:
artiklar snabel-a vagvalvanster.se
fragor snabel-a vagvalvanster.se


För att nå redaktionen:

lina snabel-a vagvalvanster.se
thomas snabel-a vagvalvanster.se

 

OM VägValVänsters grundsyn (ur stadgarna)
VVV har vuxit fram ur insikten att den svenska vänstern är i kris. De stora målen och grundvärderingarna finns på plats – demokrati, jämställdhet, solidaritet, rättvisa, hållbar utveckling. Men påfallande ofta står vänstern handfallen inför de stora utmaningarna. Globaliseringen tvingar fram ett aktivare övernationellt agerande. Ekologisk hållbarhet ställer oss inför dilemman där en klassisk höger – vänsterposition inte räcker som vägledning. Det går för sakta med jämställdheten. Den partibaserade demokratin har uppenbara legitimitetsproblem, medborgarna vill vara mer direkt delaktiga. Individen ställer nya krav på kollektiva lösningar där friheten inte underordnas tryggheten. Välfärdsstatens finansiering är problematisk. Utanförskap och klyftor ökar. Klassamhället ser idag annorlunda ut och de politiska medel som byggt upp ett anständigt samhälle räcker inte längre till.

VVV vill vi vara med att forma svaren på utmaningarna. VVV har inte en ambition att forma en ”gemensam linje” eller servera plattformar. I den mån vi påverkar så gör vi det genom idéernas kraft. Det finns dock en minsta gemensam nämnare som för oss samman. Människans frigörelse och demokratins förverkligande på alla plan är målet. Allt annat kan omprövas.


%d bloggare gillar detta: