God miljö kostar en hamnavgift?

december 4, 2006 at 12:01 f m Lämna en kommentar

En utrikesminister får avgå för att hon misstänks ha överskridit sina befogenheter enligt grundlagen, JO åker till i Kina för att lära kineserna grunderna om rättssamhället. Samtidigt ingriper en kommundirektör och den högsta politiska ledningen i en svensk kommun i miljönämndens myndighetsutövning på det grövsta sätt. Det får inga politiska konsekvenser och JO uppmärksammar inte frågan förrän en miljöförening anmäler den till JO. Kring detta reflekterar Högni Hansson i veckans krönika.

Kan det bero på att politikerna tycker att de borde ha rätt att utöva all makt i kommunerna och att de är rädda för att följderna kan bli att de lokala politikernas makt kan bli kringskuren mer än de vill? Ett debattinlägg av Kommunförbundets ordförande Ilmar Repalu kan tyda på det. Han anser att kommunerna ska ha rätt att utsätta kommuninvånarna för hälsovådlig miljö och ifrågasätter statens rätt att ställa krav på att kommunerna ska uppfylla miljökvalitetsnormerna. Regler som gäller i hela EU som ska garantera kommuninvånarna hälsosam miljö.

Miljönämnden i Helsingborg har försökt komma åt de höga halterna av kväveoxider i kommunen, som överskred de miljökvalitetsnormer som nyss trätt i kraft. Den omfattande färjetrafiken är en stor källa till kväveoxiderna i staden. Miljönämnden har därför förelagt flera färjebolag att införa katalytisk rening av utsläppen. Detta överklagade färjebolagen och ärendet skulle behandlas av högsta instans, miljööverdomstolen. Ett beslut i miljööverdomstolen till miljönämndens fördel skulle få avgörande betydelse för reningskra-ven från färjetrafiken och för miljön och färjebolagens ekonomi. Kunde man kräva katalysatorer i Helsingborg blir det den miljöstandard som gäller för färjetrafiken i hela lan-det.

Det var därför av stor ekonomisk betydelse för färjebolagen att slippa en prejudicerande miljödom. Samtidigt pågick det en tvist mellan Helsingborgs hamn och färjebolagen om hamnavgiften. Färjebolagen såg då en chans att slippa en miljödom och ingick en förlikning med kommunen om hamnavgiften. I överenskommelsen, som är hemlig, slås det fast att alla tvistiga frågor mellan kommunen och färjebolagen var avslutade, inklusive miljöfrågorna.

Miljööverdomstolen fortsatte sin behandling av miljöärendet. Förhandlingarna var bestämda till den 8 mars 2006. Den 2 februari skickar kommundirektören e-post till miljövårdsdirektören och påpekar i bestämda ordalag att kommunledningen ”finner det anmärkningsvärt …” att miljönämnden fortsatt sin myndighetsutövning. Det framgår också av e-posten att ingående diskussioner har ägt rum, att frågan diskuterats ingående och ”vi från kommunstyrelsens sida eftersträvade att vara tydliga i vårt ställningstagande” och att ”vi har inte bytt uppfattning i frågan!” ”Miljönämnden bör enligt vår mening återkalla överklagandet.” Miljövårdsdirektören kallas till ett möte med kommunledningen och ordföranden i miljönämnden kommer även att kallas till mötet av kommunstyrelsen ordförande. Allt tyder på mera omfattande kontakter än enbart den omtalade e-posten.

Miljöförbundet Jordens vänner JO-anmälde kommunledningens ingripande när frågan blev offentlig. Kommunstyrelsen anförde i sitt yttrande till JO att kommunstyrelsen ska ”leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen tillbakavisar JO-anmälarnas påstående att kommundirektörens e-postmeddelande till miljövårdsdirektören är ett försök från kommunledningens sida att ingripa i miljönämndens myndighetsutövning. E-postmeddelandet kan inte ”ensamt och ryckt ur sitt sammanhang ligga till grund för slutsatsen att kommunstyrelsen eller dess företrädare försökt att ingripa i miljönämndens tillsynsverksamhet.” Socialdemokrater, moderater och vänsterpartisten ställde sig bakom yttrandet till JO, medan kristdemokraterna ensamma reserverade sig mot beslutet.

Miljööverdomstolen gav miljönämnden rätt och färjebolagen ålagdes att installera rening som minskar utsläppen av kväveoxider med 70 %, bl.a. med hänvisning till att färjornas utsläpp bidrar till att miljökvalitetsnormen för kvävdioxid kan komma att överskridas. Normen är satt för att skydda människors hälsa.

Färjebolagen var rädda för en dom i miljööverdomstolen eftersom den skulle komma att utgöra en norm för färjornas miljöstandard i hela landet. Därför ville de till varje pris undvika en dom från miljööverdomstolen. Genom att använda den tvist som fanns med kommunen kunde färjebolagen använda hamnavgifterna som ett växelmynt i spelet om miljökraven. Och kommunen deltog uppenbarligen i spelet, och var beredd att avstå från att sätta en högre miljöstandard, till priset av högre intäkter för hamnen. Det är i praktiken priset som kommunledningen satt på helsingborgarnas hälsa. Kommunledningen förhandlade även med färjebolagen om de myndighetskrav som miljönämnden ställt och avstod från miljönämndens krav. Förutsättningen var att färjebolagen gick med på att frivilligt införa reningen på de färjor som fanns i drift och betalade hamnavgiften. Det uppfattades sedan av både färjebolagen och kommunledningen som en uppgift för kommunledningen att se till att de myndighetskrav som miljönämnden ställt togs tillbaka. Att kommunledningen tar över miljönämndens myndighetsuppgift och börjar förhandla om på vilket en miljöfarlig verksamhet ska följa lagen är naturligtvis helt olagligt och ett grovt grundlagsbrott.

Detta exempel visar att befolkningens rätt till god miljö behöver grundlagsskyddas som den är i flera andra länder. Kommunledningens förfarande att blanda in miljönämndens myndighetskrav i kommunens förhandlingar om ekonomiska frågor är helt olaglig och borde leda till en skarp reprimand, men det finns ingen straffbestämmelse för så allvarliga grundlagsbrott. Behovet av en straffbestämmelse är uppenbart.

Högni Hansson

Krönikören är miljöchef i Landskrona kommun och gästlärare vid Institutionen för miljövetenskaplig utbildning på Lunds universitet.

Entry filed under: Veckans krönika.

Public service måste ta miljön på allvar De klasslösa som politiskt objekt – och subjekt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Posts

Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 7,878 hits
december 2006
M T O T F L S
« Okt   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggare gillar detta: