Miljö ger jobb

september 11, 2006 at 12:01 f m Lämna en kommentar

Trots att jobben är en stor och viktig fråga i årets valrörelse, så pratas det mycket lite om den långsiktiga inriktningen på jobben. Kopplingen saknas till mer helomfattande visioner. Det menar Dan Gahnström, politisk sekreterare på Miljöpartiets riksdagskansli, i veckans krönika.

I den pågående valrörelsen levereras många löften om jobb. Men det är förvånansvärt tomt när det gäller idéer om inriktningen för de framtida jobben. Antingen talas det bara, i svepande ordalag, om en väldig massa jobb i offentlig sektor. Eller också ska jobben komma vart som helst i den privata sektorn genom sänkta skatter och gynnsamma villkor för företagande. Det är egentligen bara miljöpartiet som konsekvent kopplar ihop nya jobb med en miljödriven utveckling.

Förändringstakten i samhället är stor. Varje år försvinner och nyskapas mellan 400 000 och 500 000 jobb och det skapas mellan 35 000 och 40 000 nya företag. Denna ständigt pågående förändring skapar stora möjligheter att ställa om jobben i en mer miljöhållbar riktning. Det ger också perspektiv och insikt om att det inte med nödvändighet behöver ta så oerhört lång tid att ställa om samhället i en hållbar riktning. Miljöomställning handlar således om ekonomisk utveckling, jobb och framåtanda.

Jag ser tre huvudlinjer i omställningsprocessen:

  • Genom utvecklingen av ny, renare, effektivare teknik och teknologier som leder till en hållbar omställning av produktionen kan näringslivet utvecklas och ny sysselsättning, export och ekonomisk utveckling skapas.
  • Ett bättre och ansvarsfullare nyttjande av Sveriges naturresurser leder till fler ekologiskt hållbara nettojobb. Genom att förvalta naturresurserna bättre kan nya jobb skapas inom traditionella gröna näringar som skogen och jordbruket.
  • En fortsatt ekologiskt hållbar omvandling av infrastruktur, bostäder och energiförsörjning kommer att generera nya jobb samtidigt som det leder till ett hållbarare samhälle.

Sverige är världsledande
Den svenska miljöteknikexporten växer med åtta procent per år. Under 2004 var tillväxten nära 15 procent och värdet av svenska exporten var 25 miljarder kronor. Miljöteknik är en av de snabbast växande branscherna internationellt, och både investeringsbehoven och betalningsviljan för att uppnå en god miljö verkar bara öka. När världsmarknaden växer och efterfrågan ökar kan de svenska företag som ligger långt framme vara med och slåss om den växande marknaden. Fram till 2010 beräknas exporten öka med minst 10 miljarder kronor enligt exportrådets prognoser. Det motsvarar 10 000 – 15 000 nya jobb.

Att minska vårt beroende av olja minskar inte bara vår klimatpåverkan. Ersätts oljan med hållbara inhemska energialternativ skapas inhemska arbetstillfällen. Vår egen skogsråvara, inklusive massafabrikernas svartlut, är hårdvaluta när både olja och utsläppsrätter för koldioxid blir allt dyrare. Det samma gäller för jordbrukets restprodukter och hushållens organiska avfall som är en stor källa för framställning av biogas.

Sverige ses idag som världsledande när det gäller bioenergi och många företag står inför stora exportmöjligheter av svenska produkter och kunskap inom bioenergisektorn. Genom en aktiv politik som stimulerat omställning från olja till bioenergi för uppvärmning har inte bara lett till hållbarare energilösningar som minskar utsläppen av växthusgaser utan har också skapat utrymme för svenska företag som med stigande världsmarknadspriser på olja har stora exportmöjligheter.

En annan viktig marknad att utveckla är energieffektivisering då den allra billigaste kilowattimmen eller drivmedelslitern är den sparade. Teknik för energieffektivisering kan bli den största framtida energibranschen.

Utvecklingen av en marknad för hållbara energilösningar sker dock inte av sig själv. Svensk forskning måste ligga längre fram med inriktning på att stödja nästa generation biodrivmedel, solceller och vågkraft. Utvecklande av miljöteknik är redan idag världens snabbast växande bransch. Med politiskt stöd, i form av både stimulans och krav, i form av mer styrande certifikatssystem och en fortsatt grön skatteväxling, kan ny svensk snål och ren teknik växa sig stark i Sverige och internationellt.

Hållbart boende
Bygg- och bostadssektorn är viktiga sektorer för att skapa ett hållbart samhälle.
De flesta bygginvesteringar är mycket långsiktiga. Det gäller såväl anläggnings- som husbyggnadssektorn. Objekten har som regel en ”levnadstid” på 50-200 år. Det betyder att flera kommande generationer ska leva med det som anläggs och byggs idag.
Det finns en stor utvecklingspotential i att miljöinrikta dessa branscher. Och det handlar om många jobb i allt från forskning, byggmaterialtillverkning, byggande och tillhandahållande av tjänster.

Vad det gäller hållbart boende pågår spännande projekt där hela bostadsområden redan från grunden byggs med utgångspunkt i slutna kretslopp och neutral energibalans. Fler satsningar på den typen av demonstrations och utvecklingsprojekt skulle kunna lyfta upp hållbarheten inom bostads och byggsektorn.

För att stimulera en hållbar bostads- och byggsektor kan mycket mer göras. Några viktiga reformer är:

  • Förändra fastighetsskatten så att den stimulerar till miljö- och energieffektiva investeringar.
  • Utveckla system för energi- och miljömärkning av byggnader.
  • Eftersom det bevisligen går att bygga hus utan egentligt uppvärmningssystem bör det bli normen vid nybyggnation.
  • Specifikation på energieffektivitet för alla ROT-program.

Ställ om transporterna
Transporterna har ökat lavinartat med produktionens specialisering och marknadernas globalisering. Allt för mycket fraktas bilburet vilket innebär oljeförbrukning, omfattande utsläpp och stort slitage på vägarna som också bidrar till spridning av hälsovådliga partiklar. Transporterna tär på tillgången av olja som är en ändlig naturresurs samtidigt som utsläppen belastar ekosystemen hårt.

Ökade energipriser leder redan idag till förändrade transportmönster. Gapet mellan tillgång och efterfrågan på energi kommer att öka vilket innebär att marknadspriserna stiger än mer. Detta kommer att innebära att det som produceras nära avsättningsmarknaderna gynnas på bekostnad av det som kräver långa transportsträckor. Det gäller i synnerhet matvaror och andra relativt billiga varor. Samtidigt borde det gynna förädlingsverksamheterna då det relativt sett blir dyrare att exportera råvaror än varor som har ett högt förädlingsvärde. Stora volymer av dagens vägtransporter måste ställas om till järnväg och sjöfart.

Det finns mycket konkret att göra, både vad gäller underhåll och nybyggnation av ekologiskt hållbara transportsystem. Stora delar av det svenska järnvägsnätet behöver rustas upp. Men det krävs också fler och nya banor. I storstäderna behövs fler bussfiler och en kraftig utbyggnad av cykelbanor. Omställningen av transportsystemen kommer att generera sysselsättning och nya jobb genom att behovet av investeringar ökar. Nya hållbara transportsystem innebär också möjligheter till ökade exportinkomster.

Sammanfattningsvis menar jag att rätt politik, som konsekvent understödjer och skapar incitament för miljödriven utveckling, skapar förutsättningar för förnyelse och utveckling av näringslivet, ger bättre förutsättningar för nyttjande av våra naturresurser och bidrar positivt till miljöomställning av transportsystem och boende.

Dan Gahnström
Annonser

Entry filed under: Veckans krönika.

Valet är inte en fråga om att ”köpa hela paketet” Att tänka fritt eller tänka RÄTT?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 8,159 hits
september 2006
M T O T F L S
« Aug   Okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

%d bloggare gillar detta: