Misstroendevotum mot Persson enda vägen för vänstern

december 23, 2004 at 12:01 f m Lämna en kommentar

Vänsterpartiets ledning bör begära
misstroendevotum mot regeringen. Göran Perssons vägran att gå med på en folkomröstning om EU-konstitutionen ger oss inget annat alternativ. Vänstern och miljöpartiet har tillräckligt många röster för att driva fram ett votum i riksdagen. Regeringen har då att välja mellan att acceptera en folkomröstning eller riskera att falla. De borgerliga partierna kan rimligen inte förväntas rädda en s-regering. Det skriver vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt i en artikel tidigare publicerad på DN Debatt.
Regeringens och de borgerliga partiernas argumentation och strategi inför riksdagens beslut om EU:s konstitution innehåller en betydande dos hyckleri. Förslaget till ny konstitution innebär avgörande förändringar i EU:s utveckling. Överstatlighet ökar dramatiskt, EU görs till en militär allians och kraven på avregleringspolitik blir grundlagsfästa.

Men inget av detta låtsas regeringen och de borgerliga partierna om, det egentliga innehållet i förslaget förnekas. Därmed fortsätter den ohederliga traditionen i svensk EU-politik att i praktiken bejaka EU:s omvandling till statsbildning samtidigt som den förnekas i retoriken. Skulle man medge konstitutionens egentliga innehåll faller också argumenten mot att anordna en folkomröstning. Men efter folkomröstningen om EMU vågar inte jasidan lyssna på folket i EU-frågan. När man inte ställer frågan slipper man höra svaret.

Regeringen, liksom moderaterna, argumenterar för ett i grunden mellanstatligt EU. Med den föreslagna konstitutionen tar EU ännu ett stort kliv i motsatt riktning. Genom att EU-parlamentet ges mer makt medbeslutande på 48 nya områden och att vetorätten i rådet avlägsnas på flera områden ökas överstatligheten kraftigt. Dessutom kan vetorätten i framtiden avlägsnas på ännu fler områden utan att konstitutionen behöver ändras. Det försvagar på ett avgörande sätt de nationella parlamentens ställning, eftersom de måste godta formella ändringar av konstitutionen. Genom den nya maktfördelningen stärks också de stora ländernas makt på små staters, som Sveriges, bekostnad.

Med den föreslagna konstitutionen görs EU till en militär allians. Genom en solidaritetsklausul förpliktigas vi att, med alla medel, försvara andra EU-länder vid angrepp. En sådan klausul är själva kärnan i en militär allians. Det slås också fast att EU ska få ett gemensamt försvar, i tidigare fördrag stod det att EU kan få ett försvar.
I konstitutionen finns också ett krav på militär upprustning inskrivet, något som torde vara unikt för en grundlagstext. Upprustningen ska övervakas av den försvarsmaterielbyrå som ska inrättas. Utvecklingen av EU:s insatsstyrkor ska fortsätta. De utrustas för full strid, inte bara för fredsbevarande insatser. De kan enligt konstitutionen sättas in utan mandat från FN:s säkerhetsråd. I teorin är centerpartiet och socialdemokraterna för fortsatt svensk militär alliansfrihet, i praktiken är de på väg att avskaffa den.

Förslaget till konstitution innebär inte bara att EU blir mer militariserat, mer överstatligt och dominerat av de stora medlemsländerna. I texten slås också en rad politiska värderingar fast. Genom att de grundlagsfästs i konstitution blir det inte möjligt att bedriva någon annan politik via EU.

Den fria marknaden blir även i fortsättningen grunden för unionen. Det innebär i praktiken att EU förhindrar länder att föra en mer progressiv politik på miljöområdet, för att skydda konsumenterna eller för att begränsa alkoholens skador, när detta strider mot principen om varornas fria rörlighet. Så sent som i valrörelsen inför valet till EU-parlamentet i juni hävdade flera partier, inte minst kristdemokraterna, att vi skulle få ha införselbegränsningar för alkohol. Nu är de för en konstitution som direkt motsäger detta.
Konstitutionen kräver avregleringar, inte minst på tjänsteområdet. Det tjänstedirektiv som socialdemokraterna kritiserar häftigt för dess antifackliga och antisociala effekter har fullt stöd i den nya konstitutionen. Konstitutionen är en ren beställning på fler förslag till avregleringar från EU-kommissionen.
Även EMU-frågan regleras i förslaget till konstitution. Trots att majoriteten av svenska folket röstade nej till EMU för ett drygt år sedan har regeringen under förhandlingarna inte ens försökt få ett riktigt undantag från den gemensamma valutan. Sådana undantag har endast Danmark och Storbritannien. I stället är det EU:s ministerråd som, med kvalificerad majoritet, i framtiden avgör när det är dags för oss att avskaffa vår valuta och införa euron. Det är faktiskt det som är innebörden av det relevanta kapitlet i förslaget till konstitution. Hur kan centerpartiet ena året vara mot euron och nästa år godta att vi inte längre själva ska avgöra frågan framöver?
Förslaget till konstitution är ett avgörande kliv i EU:s omvandling till statsbildning. Unionen blir mer överstatlig och dess makt utsträcks till fler områden. Fördraget byter namn till konstitution. Unionen ges en stats symboler som flagga, nationalsång och nationaldag. En utrikesminister ska föra unionens talan i världen och en sorts president inrättas med den nya ordförandefunktionen i rådet. Konstitutionen slår fast att EU-rätten gäller före all nationell rätt, även nationell grundlag. Det handlar sammantaget om grundläggande och dramatiska förändringar av dagens union. När beslutanderätten är överlämnad till EU är den inte längre möjlig att återta genom beslut i riksdagen. Det är därför som ett tiotal av EU:s medlemsländer kommer att avgöra frågan genom folkomröstning.

De borgerliga partierna har förenats med socialdemokraterna för att driva igenom beslutet om förslaget till konstitution innan nästa val till riksdagen och utan folkomröstning. För att godta konstitutionen krävs ett beslut med tre fjärdedels majoritet i riksdagen, något som de borgerliga och socialdemokraterna tillsammans har. På så vis förvägras väljarna varje möjlighet att påverka frågan. Talet om folkbildning och debatt om konstitutionen framstår närmast som hånfullt, när väljarna samtidigt helt nekas möjlighet att påverka den.

Det finns fortfarande en möjlighet för oss som vill ha en folkomröstning i frågan att ge väljarna makt över den. 35 ledamöter i riksdagen kan begära misstroendevotum mot den sittande regeringen. Regeringen faller om en majoritet av riksdagens ledamöter röstar emot den. Vänsterpartier har tillsammans med miljöpartiet fler än de 35 ledamöter som krävs för att lägga förslaget. Genom ett sådant votum får regeringen välja mellan att gå med på en folkomröstning eller att riskera att falla.
Om regeringen fälls kan den inte återkomma med mindre än att den går med på kravet om folkomröstning, annars blir det nyval. Blir det nyval kan väljarna genom att rösta in minst 25 procent ledamöter som är emot förslaget till konstitution, förhindra att riksdagen antar förslaget. Det skulle i så fall i praktiken innebära att en folkomröstning tvingas fram. De borgerliga partierna kan rimligen inte förväntas rädda en socialdemokratisk regering som de annars alltid säger sig vilja fälla och ersätta.
Vänsterpartiets mål kan inte vara att fälla en socialdemokratisk regering som vi samarbetar med och därmed riskera en borgerlig majoritet. Men vägran att gå med på folkomröstning ger oss, som jag ser det, inget annat alternativ än misstroendevotumet. Förslaget till konstitution är så allvarligt och långtgående att det måste gå till folkomröstning. Vi har heller inget att frukta av ett nyval som handlar om just den frågan. Därför uppmanar jag vänsterpartiets partiledning och riksdagsgrupp att förbereda ett misstroendevotum mot regeringen.

Jonas Sjöstedt

Entry filed under: Vänstern och EU.

Budkavle till rikstinget! Patriarkat och religion

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Posts

Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 7,878 hits
december 2004
M T O T F L S
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggare gillar detta: