En pysventil

november 22, 2004 at 12:01 f m Lämna en kommentar

Pysventil, ja det är så Vänsterpartiets partisekreterare betecknar det vänsterpartiet behöver. Jag tror inte en pysventil, för att lätta på trycket, skulle hjälpa. Inte heller skulle ett ångbad hjälpa för en djuprengöring. Det är för sent. Det skriver Maria Hagberg, Höganäs, i ett inlägg i det pågående rådslaget här på Vägval Vänsters hemsida.
Många är de krafter på vänsterkanten som vill sluta vattna cementen och i stället få igång en vågrörelse över hela jorden. Otaliga är de frågor vi har att arbeta med framåt som gagnar kommande generationer. Jag vill lyfta en del ämnen som kan ha stor betydelse. Efter att i många år varit partipolitiskt aktiv har jag också kunnat se en del tråkiga tendenser inom partipolitiken och då inte minst inom mitt eget parti. Stelnade former av diskussioner, ovilja till nytänkande och framförallt har en otrolig rädsla för öppenhet och breda politiska diskussioner utvecklats. ” Man kan ju påverkas att förändra sitt tankemönster eller att ifrågasätta rådande strukturer.”

Socialförsäkringssystemen
Idag står närmare en miljon människor i Sverige helt eller delvis utanför. Hur skall dessa omfattas av trygghetssystemen utan att vi som redan är innanför delar med oss?
Det känns ibland som om det är fullkomligt otänkbart att lyfta den diskussionen för att bl a fackföreningsrörelsen inte vill tänka om. Det är ett faktum att de som är beroende av socialbidrag under en längre tid har mycket små chanser att komma ur systemet. Tjänar du något så räknas det bort från den totala summan och du uppmuntras inte ens till att ta en tillfällig anställning då detta negativt återverkar på din totala försörjning. Du blir fast i fattigdomsfällan. Man räknar med att 10 % av de ungdomar som blir beroende av socialbidrag i början av sin yrkesbana aldrig kommer ur systemet dvs de blir livslångt beroende av socialbidrag. De ställs därmed utanför alla andra socialförsäkringssystem, utan anställning ingen fackanslutning och därmed ingen försäkring vid arbetslöshet , ingen sjukkassa utan inkomst, ingen bostad utan fast anställning mm. Pensionen blir låg eller obefintlig.
Åtskilliga är de invandrare som trots kompetens ställs utanför arbetsmarknaden. Vi räknar med att den arbetslösheten är dubbelt så hög när det gäller invandrare. Då det gäller invandrare med utomeuropeiskt påbrå talar vi om en arbetslöshet på minst 20%. De kan inte utan arbete komma in i facken och inte heller omfattas av arbetslöshetskassa, arbetsskadeförsäkringar och liknande, de ställs utanför sjukförsäkringssystemet osv. Pensionen blir låg eller obefintlig.
Deltidsarbeten inom den offentliga sektorn är en annan svårighet. Otaliga är de kvinnor som tvingas till deltidsarbeten för att anpassa sig efter ett föråldrat system. Många kvinnor tvingas att ha flera arbeten för att försörja sig. Särskilt utsatta är ensamstående mammor som sedan dubbelbestraffas för att de arbetar för mycket och barnen far illa ( i avsaknad av en solidarisk förälder). You`re damned if you do and you`re damned if you don´t.
Deltidarbeten gör också att de missgynnas vid eventuell arbetslöshet och det får senare allvarliga konsekvenser för deras pensionsnivå.

Social ekonomi
Trots att en hel del av vårt välfärdssamhälle byggt upp utifrån den sociala ekonomin så har en stor del av vänstern köpt den borgerliga förklaringsmodellen att det är ”välgörenhetsarbeten” som skall trygga det fortsatta välfärdssamhället. Jag vill hellre se hur det fungerade från början. Arbetare slöt sig samman och byggde upp arbetslöshetskassan som en motkraft mot arbetsgivarens utpressning i konfliktsituationer. Det stärkte solidaritetet arbetare emellan och minskade sårbarheten vid strejker för bättre arbetsvillkor och löner. Likaså byggde man upp försäkringsbolag, bostadsbolag, handel (ex Folksam, HSB, KONSUM) på kooperativ grund.
I den sociala ekonomin ingår också idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, fackföreningsrörelsen, frikyrkor m fl. Hundratusentals svenskar arbetar idag inom den sociala ekonomin. En hel del utan att vara medvetna om det.
Kooperativ är en möjlighet till att bygga socialism underifrån, allas lika värde och grundprincipen att inte drivas av vinstintressen kvarstår. Lika lön för lika arbete skulle kunna genomföras eller, djärva tanke, lika lön för olika arbete efter principen om alla människor lika värde. Makten över sitt arbete skulle utvecklas där, delaktighet och medinflytande skulle bli grundstenar.
Idag utgör kvinnojourernas arbete en förutsättning för att kvinnor och barn, som utsätts för våld av män, skall få skydd och hjälp till ett fortsatt liv utan förtryck och terror. De får ofta mycket dåligt stöd för sin verksamhet både ekonomiskt och i uppskattning. Samhället skulle inte klara sig utan deras insatser. Kallas det välgörenhetsarbete när man arbetar ideellt i en fackförening, i ett politiskt parti eller i en idrottsförening? Här ser vi ett klart uttryck för patriarkatets över och underordning.
Människans humanistiska sida måste få ett utlopp också och det får man ofta genom att engagera sig i föreningar med denna inriktning. Det är oerhört viktigt att vänstern uppmuntrar till ideellt engagemang som det var en gång i arbetarrörelsens början. Föreningskulturen och ursprungskooperativen har sedan tyvärr utvecklats till kolosser som står långt ifrån den lilla engagerade människan. Krassa egoistiska, ekonomiska intressen och maktkoncentration är bidragande till den negativa utvecklingen. Vi måste återupprätta humanismen och hitta nya former.

Internationell solidaritet
Den sociala ekonomin är inte minst viktig då vi arbetar med internationell solidaritet. Vi kan genom gemensamma projekt öka kunskapen kring olika överlevnadsproblem och gemensamt verka för förbättringar. Allt ifrån den lilla föreningens arbete med en systerorganisation i ett annat land till gemensamma aktioner med stora rörelser.
Utbildning som fattigdomsbekämpare. Det är ett faktum att de flesta analfabeter är kvinnor. Genom kunskap ökar deras möjligheter till inflytande och påverkan. Utan internationellt samarbete mellan organisationer permanentas dåliga livsvillkor för kvinnor och det minskar demokratins genomförande på ett globalt plan. Det är viktigt att motarbeta politisk och religiös fundamentalism som permanentar de patriarkala strukturerna och förhindrar kvinnors och mäns frigörelse från dessa. Kvinnors lika makt och inflytande blir den största demokratiska reformen någonsin.

Miljö
Miljöproblemen som blir mer och mer akuta. Det är besynnerligt att vänstern som en gång var pådrivande i miljöfrågor numera har en väldigt konservativ och nationalistisk syn på hur vi skall bemöta dessa frågor. Även här är det avgörande med internationellt samarbete. Trots att många ungdomar är starkt engagerade i olika föreningar som arbetar med överlevnadsfrågor kommer det långt ner på dagordningen, inte minst i mitt eget parti. Det övertygar mig ytterligare att vi måste ta tag i detta över partigränser och i samarbete med andra krafter (bl a inom den sociala ekonomin) som drar åt samma håll. För en värld som består.

Det är min bestämda uppfattning att vi inte kan acceptera att interna partimotsättningar skall sätta den politiska dagordningen. Vi har alltför stora och livsavgörande frågor som behöver lösas och ensam är INTE starkt. Vi klarar inte att förändra enbart genom en rödgrön rörelse. Feminismen är livsviktig inte minst då det gäller demokratins genomförande. En förutsättning för en bred, rödgrön, feministisk vänster är att den är frihetlig. Vågrörelsen måste fortsätta.

Maria Hagberg
Annonser

Entry filed under: Vänsterns Vägval.

En tebjudning Olycklig ryktesspridning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 7,889 hits
november 2004
M T O T F L S
« Okt   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggare gillar detta: