Vägval Grönt

november 10, 2004 at 12:01 f m Lämna en kommentar

 
De gröna är en frihetlig rörelse som tror på individens möjligheter och ansvar. När det gäller frågor kring fördelning, solidaritet och global rättvisa är vi en modern vänster i bemärkelsen att vi vill utveckla politiken i en mer uthållig och solidarisk riktning. Våra ambitioner är större än att bara vara kritiska. Vi vill förändra.
Det skriver Miljöpartiets de Grönas språkrör Peter Eriksson i ett exklusivt inlägg i Vägval Vänsters pågående rådslag om vänsterns framtid. Och ser i detta en betydande politisk samsyn med många sympatisörer inom Vägval Vänster.
Det är med intresse som jag har följt debatten inom Vänsterpartiet på senare tid. Utifrån betraktat verkar den handla om olika synsätt på politiken och dess möjligheter. Medan den traditionella vänstern ser förstatliganden som lösningar, tvekar i miljöfrågor och mest verkar intresserade av kommunistisk oppositionsretorik, utgör Vägval Vänster en modern vänster som stödjer en grön skatteväxling, öppnar för kooperativa lösningar och är intresserade av att använda politiken som ett verkligt verktyg för förändring. Jag upplever att det finns en betydande politisk samsyn mellan många sympatisörer till Vägval Vänster och de Gröna. Maria Wetterstrands och min ambition är att bredda partiet så att fler människor som uppfattar sig som en frihetlig vänster ska kunna rymmas hos de gröna.

Nyligen kom vi gröna och socialdemokraterna överens om att försöka hitta kompromisser i en rad politiska frågor som skiljer partierna åt. Seminarier ska genomföras och arbetsgrupper ska tillsättas. Vår målsättning är att Sverige ska ha en röd-grön koalitionsregering efter valet 2006. Visst finns stora ideologiska och sakpolitiska skillnader mellan de gröna och socialdemokraterna, men nu handlar det om att se till att det går att enas om något till efter valet 2006.

Medan ledningen för Vänsterpartiet ser svårigheter och problem med att samarbeta med socialdemokraterna i utrikes-, säkerhets-, EU- och försvarspolitiken, väljer vi att se möjligheterna. I slutändan är det viktigare att Sverige får en anständig och human flyktingpolitik, en rättvisare handelspolitik i internationella sammanhang samt att vi flyttar fram miljöpositionerna inom EU, än att stå fast vid politiska utgångspunkter som inte är genomförbara på kortare sikt i rädslan för att bära det fulla ansvaret för politiken. Det är för mig obegripligt hur Vänsterpartiet i dag nöjer sig med att ge den socialdemokratiska minoritetsregeringen en frisedel på alla dessa politiska områden, utan att ställa krav på förändringar.

Många inom den frihetliga vänstern är osäkra var vi gröna står när de gäller fackliga rättigheter, ekonomisk politik, feminism och fördelningspolitik. Faktum är att vi i dag har ett väl fungerande samarbete med fackföreningsrörelsen. Nu satsar vi ytterligare på att förbättra dessa kontakter över hela landet och på olika nivåer. För en tid sedan bedrev vi gröna ett intensivt samarbete med LO i syfte att ta fram förslag som stärker facket, arbetstagarna och arbetsrätten. Vi är också överens om insatser för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet, om auktorisering av bemanningsföretag och kraftfulla insatser mot diskriminering i arbetslivet. Vi gröna är lyhörda för fackliga krav. Tydliga regler och rättvisa villkor måste gälla på arbetsmarknaden för att vi ska få ett socialt ansvarsfullt företagande.

Vi vill skapa ekonomiska förutsättningar för att så många människor som möjligt ska kunna vara delaktiga i ekonomin. För att möjliggöra detta vill vi främja möjligheterna till medbestämmande och inflytande över arbetets organisering i arbetslivet, så att löntagarna kan finnas på positioner där de har reella möjligheter hävda sina intressen och samtidigt delta i företagens långsiktiga beslut och planering. Vi försvarar kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden.

Vi vill sätta en rättvisare fördelningspolitik högre upp på den politiska dagordningen. Vi har alltid stått på de socialt utsatta och ekonomiskt marginaliserades sida. I takt med att inkomstklyftorna ökat, ser vi särskilt hur ensamstående med barn fått ekonomiska villkor försämrade. Det har bland annat lett till att vi drivit igenom bättre villkor för studerande med barn. Många grupper faller i dag mellan de olika socialförsäkringssystemen. Har man aldrig kommit in på arbetsmarknaden, har man ingen inkomst som a-kassan eller sjukförsäkringen kan baseras på. Många tvingas därmed leva under oacceptabla sociala förhållanden och ibland fattigdom.

Medan Västerpartiet arbetar för höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringarna för människor som har relativt goda inkomster, har vi satsat på dem med de lägsta inkomsterna och alla de som står utanför systemen. Vi har drivit igenom höjda golv för nyblivna föräldrar, så att ingen ska behöva klara sig på 60 kronor om dagen. En modern vänster måste prioritera i ekonomin till förmån för dem som lever under de svåraste sociala villkoren i såväl Sverige som globalt. Staten har inte råd till allt och vi måste föra en ekonomisk politik som inte skapar växande skulder för kommande generationer. Detta är av största vikt när vi går mot en framtid med ännu större svårigheter att finansiera hela den offentliga välfärden. Det parti som inte inser det, kommer inte att kunna stå på de utsattas sida.

Vi gröna ligger i framkant i politiken för att motverka alla former av diskriminering och politiken för lika rättigheter. Men, vi måste bli ännu bättre på att driva den stora debatten om den vardagliga upplevelsen av ofrihet, frustration och vanmakt som följer av den skeva maktordningen av könen. För oss gröna är feminismen en frihetsfråga. Den rådande könsmaktsordningen måste utmanas om vi ska kunna gå från ett samhälle som förtrycker kvinnor till ett samhälle med mer frihet. Därför är det centralt att erkänna den känsla av ofrihet, rädsla och vanmakt som finns hos många kvinnor. Det är centralt att se den verklighet vi lever i: nästan varje tjej och kvinna känner någon gång rädsla för att röra sig fritt och på egen hand, efter sitt eget huvud och sin egen lust efter mörkrets inbrott. Det är en situation där kvinnor känner rädsla för mäns våld och utsatthet inför den alltmer tilltagande smygpornofieringen. I skolorna, i reklamen, på nätet och på tv är pressen hård över hur man ska vara och se ut. Vardagsmiljön har blivit krävande och kränkande. Det är en miljö där luften tar slut. Där tjejer och kvinnor upplever att de mitt i utsattheten inte har tillräckligt stöd av lagen och inte är tillräckligt respekterade av rättsväsendet. Där ansvaret, och kanske till och med skulden, kommer att läggas på dem själva. Det är där vi är i dag och det är naturligtvis inte acceptabelt. Det ska inte bara vara en vision att friheten ska ökas. Det är viktigt att vardagen fredas och att människovärdet accepteras.

De grönas ekonomiska projekt är en ekologisk och social modernisering av marknadsekonomin. Det behövs ett ekonomiskt system som genererar ekologisk hållbarhet, social jämställdhet och som balanserar ekonomisk dynamik. Med tydliga ramar för miljöskydd och social hänsyn kan den ekonomiska politiken bli hållbar. En ekologisk och social marknadsekonomi frigör människors kreativitet och låter dem vara delaktiga i alla aspekter av det ekonomiska, sociala och politiska livet. Ramarna för ekonomin måste vara ekosystemens bärkraft och insikten om att naturresurserna är ändliga.

Ett viktigt inslag i den gröna ekonomiska politiken är grön skatteväxling. Det innebär skänkta skatter på arbete och höjda skatter på miljöförstörande verksamhet. Det blir billigare att anställa, samtidigt som det blir dyrare att förorena. Det gynnar framför allt tillskapandet av nya jobb inom den privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn. En decentraliserad energisektor som bygger på förnyelsebar energi, ger fler kvalificerade jobb än den extremt kapitalintensiva kärnkraften. I och med fullföljandet av den gröna skatteväxlingen, går vi mot en kretsloppsekonomi som skapar nya arbeten för underhåll, reparation och återvinning. I en ekologisk och social marknadsekonomi är det en grundläggande princip att individer inte ska få skapa sig ekonomiska vinster på bekostnad av samhället som helhet.

En ekologisk och social marknadsekonomi bygger på en större samhällelig delaktighet, i motsats till en ekonomi där vinstmaximering är det enda målet. Arbetslöshet måste bekämpas och alla bör ha en möjlighet att delta på arbetsmarknaden och ta den av det ekonomiska välståndet. Vi vill ha en tydlig styrning av de statliga företagen. Samtidigt inser vi att en hållbar ekonomi inte kan bygga på staten och några dominerande och vinstmaximerande företag. Kooperativ, samhällsnyttiga stiftelser, småföretag, icke-vinstdrivande företag och löntagarägda företag har sedan länge sin givna plats i den gröna politiken.

Den gröna ambitionen om att skapa bättre villkor för dessa olika företagsformer står inte i konflikt med att det finns bra regler på arbetsmarknaden till skydd för löntagarna. En modern vänster ger människors egen skaparkraft och initiativförmåga utrymme. Det handlar om att kunna förverkliga drömmar och ambitioner. Nya företagsidéer och innovationer är en grundläggande nödvändighet för att klara framtidens utmaningar.

De gröna är en frihetlig rörelse som tror på individens möjligheter och ansvar. När det gäller frågor kring fördelning, solidaritet och global rättvisa är vi en radikal och modern vänster i bemärkelsen att vi vill utveckla politiken i en mer uthållig och solidarisk riktning. Våra ambitioner är större än att bara vara kritiska till samhällsutvecklingen. Vi vill förändra. Det handlar om att formulera realistiska alternativ som kan leda till ett mer socialt, rättvis och miljömässigt hållbart Sverige.

Peter Eriksson
Språkrör Miljöpartiet de Gröna

Annonser

Entry filed under: Miljöpartiet.

Om rådslag och riksting Nu är det hög tid att bilda ett nytt frihetligt vänsterparti!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 7,873 hits
november 2004
M T O T F L S
« Okt   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggare gillar detta: