Vi vill samarbeta med s i alla frågor

augusti 24, 2004 at 12:01 f m Lämna en kommentar

Miljöpartiet kan och bör sträva efter att delta fullt ut i en regering, om den politiska plattformen för en sådan regering är tillräckligt bra och innehåller tydliga gröna avtryck. Vi ser som vårt ansvar som språkrör att jobba vidare för att försöka skapa förutsättningar för en sådan plattform. Alternativet är att miljöpartiet väljer en roll i opposition.
Det säger Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Per Gahrton med anledning av debatten om regeringssamarbetet. Vägval Vänster återger här hela den artikel som tidigare publicerats på DN debatt.
Opposition inget drömläge
Opposition är inget drömläge, men det är i längden bättre än att fortsätta ge passivt grönt stöd till socialdemokraternas minoritetsregering så att den helt kan driva sin egen politik inom viktiga områden, exempelvis försvars-, flykting- och EU-politiken.

Den gröna ideologin bygger på solidariteten med allt nu levande och med kommande generationer. Vi vill skapa ett resurseffektivt, modernt samhälle där vi slutat förstöra den miljö, som är förutsättningen för liv på jorden. Oavsett kön, sexualitet, etnisk bakgrund, funktionshinder eller religion ska människor ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna livsval. Demokratin måste byggas underifrån, så att medborgarna är delaktiga i beslut som rör framtiden. Om människor ges ansvar så tar de också ansvar. Vi tror på individens skaparkraft och förmåga att hitta nya lösningar på svåra problem. Entreprenörers idéer och kreativitet måste tas till vara om vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle.

Utifrån dessa grundtankar har vi skrivit vårt partiprogram och driver vår politik i riksdag, kommunfullmäktige, landsting och EU-parlament. Ibland sker det i samarbete med andra partier, ibland i opposition.

Fördelen med samarbete är att det är möjligt att genomföra konkreta politiska förändringar. Genom samarbete har vi exempelvis räddat åtskilliga avverkningshotade ur- och naturskogar, infört friår, höjt miljöskatterna, sänkt skatten på arbete, höjt de lägsta ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen, minskat inköpen av vapen till militären, drivit igenom en stor satsning på järnväg, kraftigt ökat biståndet till fattiga länder, förbättrat reglerna för småföretag och gett ökade resurser till forskning inom miljöteknik. Mycket av detta handlar om verkliga och stora strukturförändringar i riktning mot ett mer grönt och solidariskt samhälle.

I opposition finns möjlighet att påverka genom att lägga egna politiska förslag och bedriva opinionsbildning för dem. Ett politiskt parti måste alltid vara berett på båda arbetsformerna. Att vara alltför låst vid strävan efter makt och inflytande kan leda till att partiet accepterar svaga överenskommelser. En ensidig inriktning på opposition och rädsla för samarbete och kompromisser kan innebära missade tillfällen att genomföra politiska förändringar.

Svar till Schlaug
Det är tydligt att Birger Schlaug (DN Debatt 9/8) inte är nöjd med partiets samarbete med socialdemokraterna. Det är däremot inte tydligt vad han själv ser som alternativet. Vi vill påminna om att den typ av samarbete vi har i dag, där socialdemokraterna ensamma har regeringsmakten i minoritet, är en följd av de politiska överenskommelser som Schlaug gjorde under sitt språkrörskap.

Även om denna mandatperiod innehåller flera gröna framgångar är samarbete utan regeringsmedverkan ingen önskvärd situation. Socialdemokraterna kan då driva sin egen politik inom till exempel försvars- och EU-politiken, två områden där Schlaug kritiserar miljöpartiet för att vara anpassat och otydligt.

Schlaug tycks anse att det är bättre att låta socialdemokraterna fortsätta att satsa 40 miljarder på militären varje år i överenskommelse med moderaterna än att vi gör en kompromiss om att minska anslagen med 3 miljarder på tre år. Vi borde ha fortsatt att för döva öron kräva minskningar på betydligt större belopp, av tydlighetsskäl.

Visst är det orimligt att så mycket pengar går till militären när inga militära hot finns mot Sverige och resurser behövs på andra områden. Men faktum är att oavsett vilket alternativ vi väljer, så sitter socialdemokraterna vid makten på ett grönt mandat och vi är därmed indirekt ansvariga för den politik regeringen bedriver. Vår uppfattning är att det då är bättre att förändra regeringens politik i en grönare riktning.

Per Gahrton sade nyligen att turkiskt medlemskap i EU kan påverka hans åsikt om EU-utträde. Schlaug kallar det en eftergift till Göran Persson, vi menar att det illustrerar ett förhållningssätt till unionen som partiet alltid haft och som han tidigare gett uttryck för. Den senaste mp-kongressen slog fast att partiets ståndpunkt om utträde kvarstår. Samtidigt är naturligtvis kravet på EU-utträde ingen dogm som skall bestå evigt oberoende av fakta och samhällsutveckling.

Miljöpartiet har alltid varit anhängare av ett alleuropeiskt samarbete med begränsade överstatliga inslag. Om EU förändras i den riktningen måste partiet fundera över konsekvenserna. Turkiskt medlemskap kan vara en del i en sådan förändring, om än inte i sig tillräckligt. Tyvärr har utvecklingen inom EU hittills, med undantag för östutvidgningen, gått åt fel håll.

Som medlemmar i EU ser vi hur unionen påverkar och begränsar vad som är möjligt att åstadkomma politiskt i Sverige, samtidigt som unionens politik har stor betydelse i hela världen. Därför finns också starka skäl för miljöpartiet att försöka påverka den politik som regeringen bedriver gentemot EU. Det måste vara möjligt även för ett parti med utträdeskrav i partiprogrammet att arbeta konstruktivt för förändringar.

Vi måste utveckla vår politik
Som språkrör har vi ambitionen att påverka och utveckla politiken. En del av strategin handlar om att utveckla samarbetet med andra partier, med målet att kunna medverka i en regering som för en grönare politik. Just nu ser vi ett samarbete med socialdemokraterna som det mest realistiska alternativet. För att det ska vara möjligt krävs det överenskommelser inom nya politikområden.

Vi vet att det finns många väljare, även inom socialdemokratin, som gärna skulle se en starkare solidaritets- och miljöprofil i regeringens politik. Många vill dessutom se en förändring inom EU-politiken. I småföretagarfrågor efterfrågas mer handlingskraft. Vi arbetar just nu med en grön företagarpolitik med konstruktiva lösningar på de problem som entreprenörer i dag möter. Det här är områden där vi tror att både de gröna och de socialdemokratiska väljarna skulle uppskatta ett närmare samarbete. Om ytterligare minskade anslag till militären kan användas till reformer för de mest ekonomiskt utsatta så tror vi knappast heller att det skulle utbryta några kraftiga protester bland de socialdemokratiska väljarna.

För en generös asylpolitik
Ett annat område som är av yttersta vikt att förändra är asylpolitiken. Det är fullständigt oacceptabelt att Sverige fortsätter att ignorera FN:s barnkonvention och utvisar människor till tortyr, förföljelse och till och med dödsstraff. Sverige måste åter bli en fristad för människor på flykt och asylärenden ska behandlas utifrån de konventioner vi skrivit under. Det är över skammens gräns när Sverige drar på sig kritik från Amnesty och andra människorättsorganisationer för den inhumana flyktingpolitiken. Regeringen förhalar fortfarande riksdagens beslut om att lägga ner Utlänningsnämnden och införa en mer rättssäker prövning av asylärenden. Det måste förändras.

Den höger-vänsterlåsning som hörs i den politiska retoriken är i verkligheten en chimär. Det finns nära kopplingar mellan s och m i många viktiga politiska frågor. De röstar förvånansvärt ofta lika i riksdagen. Många tidigare överenskommelser mellan c och s lever kvar i regeringskansliet. Miljöpartiet har gjort flera uppgörelser med borgerliga partier, inte minst inom småföretagarpolitiken. Vi gjorde efter valet 2002 ett försök att hitta en gemensam plattform med de borgerliga utom moderaterna. Det fanns vissa öppningar och vi hade ett kreativt samtalsklimat.

När vi nu ser folkpartiet glida högerut och släppa alltmer av de socialliberala värderingar som ligger oss gröna nära, förskjuts tyngdpunkten på ett sätt som riskerar att försvåra ett mittenalternativ.

Nya områden för samarbete
Vi är nu beredda att försöka hitta politiska lösningar med socialdemokraterna även inom de områden där vi i dag ligger långt ifrån varandra. Det gäller exempelvis utrikes-, försvars-, EU-, asyl- och energipolitiken. Ett gemensamt seminarium organiserat av s och mp kommer i helgen att försöka sondera terrängen partierna emellan i dessa svåra frågor.

Seminariet bygger inte på utfästelser partierna emellan utan är tänkt som en förutsättningslös diskussion. Det kommer förstås inte heller att kunna ge några omedelbara svar om möjligheten till närmare samarbete. Om det i förlängningen skulle visa sig omöjligt att hitta några tillfredsställande lösningar, är det dock vår uppfattning att socialdemokraterna måste söka någon annan samarbetspartner. Vi ser det som ytterst osannolikt att något annat parti än vänsterpartiet ställer upp på att låta det ensamma minoritetsstyret fortsätta i längden.

Vi erbjuder en möjlighet för socialdemokraterna att inför valet 2006 kunna ge ett tydligt besked till väljarna i regeringsfrågan. För miljöpartiet har regeringsfrågan alltid varit problematisk i valrörelsen, eftersom vi inte har förutbestämda samarbetsparter utifrån den chimära höger-vänsterskalan och vi inte heller haft några fasta överenskommelser klara i förväg. Rimligen har också s-väljarna rätt att få veta vilket eller vilka partier socialdemokraterna tänker sig att samarbeta med efter ett val.

Vi har stor förståelse för den oro en del medlemmar och sympatisörer känner inför att miljöpartiet skulle ingå i en regering med socialdemokraterna. Det finns naturligtvis en risk att partiets ideologi och politik blir mer otydlig, vilket knappast är till gagn för partiet i längden. Det ställer därför stora krav på oss gröna att fortsätta vara aktiva och föra ut ett grönt perspektiv i samhällsdebatten. Radikala krav på förändringar i grön riktning är nödvändiga, inte bara på ytan utan av samhällets strukturer. Vi måste därför kombinera grön politik med aktiv grön opinionsbildning, i stället för att bara välja det ena.

Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Per Gahrton
Annonser

Entry filed under: Miljöpartiet.

Tätare röd-grönt samarbete – inte bara en fråga om regeringsmakten Vänsterns internationella solidaritet är pinsamt torftig

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 8,170 hits
augusti 2004
M T O T F L S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggare gillar detta: