Från Moder Jord till Fader Terror

maj 18, 2004 at 12:01 f m Lämna en kommentar

Varför misshandlas kvinnor och barn? Varför begår ungdomar självmord?
Varför sexuella övergrepp? Varför våldsgäng på stan? Varför inte jämställdhet? Varför krig?
Jag har gjort en resa med stort R. Bakåt i tiden i gömd historia. En mycket omtumlande resa, då tankarna på min hårddisk, hjärnan, tagit helt nya vägar. Många nya filer öppnats. Den löpande uppdateringen förklarat vår kaotiska värld. Plötsligt fanns det bara där. På skärmen. Svaren på de inledande frågorna.

Uppdateringen skapar kaos i mjukvaran – själen. Gör mig både upprörd och uppgiven. Upprörd för att historien göms undan, trots att den idag är väl dokumenterad. Uppgiven för att grunden till dagens hårda samhälle började byggas för flera tusen år sedan. ERROR lyser ofta på skärmen i början av omprogrammeringen. Men med en utökad kompetensbas ökas antalet megabyte på hårddisken oavbrutet. Ettor och nollor blir till nya överraskande ofta obehagliga samband.

Vad är det då för undangömd historia som speedar upp mitt IT-program? Det är de besegrades historia en historia som skiljer sig mycket från segrarnas och sträcker sig mycket längre bakåt i tiden. Skärmen visar på det direkta och starka sambandet mellan rådande samhällsordning och den religion, mytologi, vi har som värdegrund.
I det jämställda samhället med den äkta demokratin vördas livet, allt liv. Där är mannen maskulin – vördar alla kvinnor och barn.

Våra hårddiskar måste uppdateras för att vi skall inse sambanden och förstå vidden av alla kedjereaktioner som bibelns ideologi för med sig in i alla delar av vår vardag. Så att vårt samhälle / kultur åter kan bli en mjuk – vara. Mångfald istället för enfald. Moder Jord i stället för Fader Terror. Genom en förändring av samhället från grunden. För vår och framför allt våra döttrars framtid. Att försvara vårt och andra patriarkala samhällen är ett symptom på en stor brist – bristen på insikt om allt och allas lika värde.

Livets vätska
Tron uppstod i våra sinnen. En känsla som vi idag kallar vördnad. Människorna vördade livet, naturens liv, himlavalvets liv, det liv som kvinnan födde fram och den mjölk som kom ur hennes fyllda bröst – livets vätska. Arkeologer har funnit att modern, gudinnan, är den första gestalten i mänsklighetens mytologiska historia. Så småningom träder fadern – guden – fram vid hennes sida. De utgör ett par som är jämställda och förebild för kärleken.

Demokratin
Senare blir fadern den dominerande. Till sist är inte längre modern livgivande utan fadern tar över födandet. Modern marginaliseras. Fram träder Herren Sebaot – Härarnas härskare.
Av den nya mytologins ideologiska skrift, bibeln, omprogrammeras vår hårddisk. I ”heliga” krig massmördas människor, fredliga människor. Förtryckare tar över samhället. ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”.
Med den nya värderingsgrunden skapades demokratin i Grekland för ca. 3000 år sedan. Under skapandet tilläts endast rika män närvara. Kvinnor och slavar ställdes utanför. Det jämlika, solidariska, livsuppbyggande, feministiska nätverkssamhället – den äkta demokratin – ersattes med det hierarkiska, egoistiska, livsnedbrytande, patriarkala samhället.

Paradiset försvinner
För ca 10 000 år sedan började människan med jordbruk. Materiell välfärd skapades. Handel och kommunikation expanderade. Det var ett samhälle där kvinnor och män fortfarande var jämlika. Fynden i gravarna visar på mycket små skillnader. Avsaknaden av fästningar och vapen tyder på ett fredligt folk. Ett stort antal utgrävningar under 1900-talet ligger till grund för denna kunskap. Den amerikanska arkeologen och professorn Maria Gimbutas’ sammanställning av dessa utgrävningar visar också att människornas tro under den här tiden vilade på en kvinnlig gudom. Värdegrunden var fred, fruktbarhet och kärlek.
5000 år f.v.t. (före vår tideräkning) började detta samhälle raseras av nomadiserade folk som levde av boskapsskötsel. Deras mytologi vilade på en manlig krigs- och bergsgud. Hans företrädare var präster och krigare. Produktion för människornas bästa blev istället till stor del produktion för att förgöra människor. Dödandet utfördes i gudens namn. Unga flickor behölls som sexslavar. De förde minnet om det gamla samhället vidare. Myten om paradiset uppstod. Det paradis som Jesus ville återupprätta. Men för sin revolutionära kamp mot det fundamentalistiska kvinnoförtryckande samhället blev han torterad och korsfäst. Införandet av de patriarkala religionerna kunde fortsätta när den av folket älskade feministen Jesus var undanröjd. Den våldspornografiska skriften Gamla Testamentet skapades för att utgöra människans värdegrund. Vars röda tråd är att Herren straffar alla som inte underkastar sig hans mytologi.

Avslöjande fakta
Odemokratiska och våldsamma metoder användes för att tvinga på folket den nya mytologin / kulturen. Märkliga möten hölls. Osannolika myter skapades av män som har givits stor plats i vår historia.
Den patriarkala gudabilden – fadern, sonen och den helige anden – fastslogs vid ett kyrkomöte 325 e.kr. Vid mötet fick endast män närvara.
Ett annat kyrkomöte fastslog efter flera dagars tvekan att kvinnan kunde anses vara en del av det mänskliga släktet! Detta inträffade i Macon år 585.
Aristoteles: ”kvinnan är en impotent man, en stympad hanne”.
Thomas av Aquino, ledande kyrkoman på medeltiden: ”kvinnor är sinnessvaga, omoraliska varelser, passiva förvaringskärl för mannens säd, inte släkt med sina barn som de fött”.

Kompetenssänkning
Kränkandet av kvinnan fick inte avsedd verkan så i slutet av 1400 – talet lät påven Innocentius VIII skriva ”Häxhammaren”. Med den som handledning brändes under några århundraden mer än 30.000 kvinnor på bål i Europa. De greps, torterades och ”renades” med eld på grund av deras fortsatta stora förtroende hos folket. En massaker på livsviktig kompetens. Ännu ett terroristdåd i mytologins namn.

Terrordåd eller utveckling?
Prästen B.de las Casas skriver om de människor han mötte tillsammans med Columbus och spanjorerna när de kom till Amerika i slutet av 1400 – talet: ”kvinnorna i indiansamhället behandlades så väl att spanjorerna häpnade. Äktenskapslagar existerar inte; både män och kvinnor väljer sina partners och lämnar dem när de vill, utan harm, svartsjuka eller vrede. Indianerna har ingen religion, åtminstone inga helgedomar. De är ytterst generösa med sina ägodelar och har ett milt och fridsamt temperament”.
Förintelsen av denna freds- och kärlekskultur, vilken 75 milj. indianer var bärare av på den amerikanska kontinenten, påbörjades av den euroasiatiska krigskulturen med Columbus som härförare understödd av den katolska kyrkan. Ett folkmord vilket av segrarna beskrivs som ett nödvändigt offer för mänskligt framsteg! Innevånarna gavs aldrig möjlighet att få avgöra frågan om sin utrotning i fria demokratiska val. I skolan läser de amerikanska barnen om Columbus hjältemodiga äventyr. Ingen blodspillan när den ”ociviliserade” fredskulturen ersattes av det ”civiliserade” krigsväldet.

Världens längsta terrorvåg……………
I segrarnas historia var det en ”primitiv” kultur den som tog väl hand om sina kvinnor och barn. ”Utvecklad” är den kultur som behandlar kvinnor och barn illa. ”Primitiv” var den kultur som inte behövde någon krigsmakt. ”Utvecklad” är den som har en krigsmakt som massdödar och driver människor på flykt. Det är den terrorkulturen som härskar runt om i vår värld och också i det ”stora frihetslandet” Amerika. Demokratiskt valda regeringar och deras folk terroriseras och tillintetgörs om deras reformpolitik inte passar amerikanska ekonomiska intressen.
Den 11 september 1973 mördades Chiles regering och dess president Allende som var valda av det chilenska folket i demokratiska val. Terroristdådet planerades av CIA och utfördes av chilensk och amerikansk militär. 30.000 – trettio tusen – oskyldiga barn, kvinnor och män, mördades vid denna massaker som föregåtts av många års terror mot allt arbete för att skapa ett demokratiskt Chile. Terror med hjälp av kapital från ”världens största demokrati som är garanten för öppenhet och frihet”. Hundra tusen chilenare torterades i fängelser och koncentrationsläger de närmaste två åren under ledning av diktatorn Pinochet, stödd av USA.
I dag kallas terrordådet i N.Y. den 11 sept. 2001 för ”det största som världen utsatts för”. Utfört av en ”blodtörstig mördare”. 4000 människor dog. Varför uppvisar demokratiskt valda ledare en total brist på objektiv bedömningsförmåga om och om igen.
I november år 2001 gick Nicaragua till val. Under valkampanjen varnades det nicaraguanska folket av USA:s regering för att rösta på sandinisterna. – Då kommer ni inte att få det lätt, var beskedet. Från Europas demokratiska ledare hördes inte en enda kommentar…!
Sandinisterna lyckades befria det nicaraguanska folket från diktatorn Somoza 1979 efter 43 år av diktatur, en diktatur med amerikanskt stöd.
I Florida får ledare från latinamerikanska diktaturregimer en amerikansk fristad, ledare som är skyldiga till mycket grymma brott mot mänskligheten.
Den flertusenåriga terrorvågen fortsätter så som Herren uppmanar sina ”rätt troende” undersåtar till genom bibelns Gamla Testamente. – Är du inte med mig är du emot mig.

Vaddå pappa?
I Himalayas bergstrakter finns ett folk som ställer våra föreställningar om familjeliv på huvudet. Ordet ”pappa” saknas. Männen har ansvar för alla barn. De känner inte heller till vad vi menar med ”familj” och ”äktenskap”. Trohet och svartsjuka har härigenom ingen större betydelse. Kärleken – återskapandet av människan, samhällets viktigaste produktionsfaktor – begränsas inte av regler som strider mot människans naturliga drift att skapa starkast möjliga art. Människans biologiska klocka utgör basen för samhällets organisation / kultur. Kvinna och man är jämställd i deras mytologi. Hora, lösaktig och otrogen är exempel på kränkande ord skapade av den patriarkala mytologins syn på vår sexualitet som inte finns i deras samhälle. Inget kränkande av flickor / kvinnor. Inga uppslitande skilsmässor där man, kvinna och barn far illa. Sambanden klarnar. På min skärm blinkar inte error längre!
Inträdet i puberteten firas hos dessa människor med stor fest. De unga tonårsflickorna har sin fulla rätt att flirta och bestämma vem hon vill tillbringa natten med. Sex är fint. I vår kultur får tonåringarna förmaningar och regler som speciellt flickor har att förhålla sig till och som har sitt ursprung i bibeln. Kvinnors sex görs smutsig. De spännande känslor som uppstår står i skarp kontrast till dessa regler och till våldssamhället som inprogrammerats på deras hårddiskar. Dessutom skall våra tonåringar, med dessa spännande känslor i sin mjukvara, samtidigt ägna sig åt teoretiska studier på heltid. I detta kaos uppstår datafel. Tonåringen förlorar sin identitet och börjar må dåligt. Självmordstankar uppkommer.

Bibelord
I Mosebok 4:25 får israelen Pinehas en stor belöning av Herren Sebaot för att han genomborrar den midjanitiska kvinnan Kosbi`s underliv och en israelitisk man med ett spjut. Brottet var att israeliska män och midjanitiska kvinnor hade förälskat sig i varandra och därigenom gjort herren vred. Israelerna, guds utvalda, fick inte beblanda sig med folk som har fel tro. Genom Pinehas ”insats” och ytterligare 24.000 mord försonades gud med ”israels barn”. Etniska utrensningar är alltså beordrade av gud. Det är legitimt att utrota folkgrupper med ”fel” tro. Det är legitimt att mörda eller förskjuta sina döttrar, systrar och hustrur. Av ”tradition” i de patriarkala religionerna.
Den stora fredliga kampen för ett återupprättande av paradiset upptar endast ett fåtal av bibelns nästan 1600 sidor, trots att det vid bibelns upprättande fanns ett stort antal skrifter om denna folkets freds- och kärlekskultur. Vilka bestämde innehållet, det innehåll som sätter agendan för vårt samhälle?

Systemfel – datavirus
Tanken svindlar när jag inser det lidande som det bibliska äktenskapet med kärnfamiljen – organiserandet av kärleken – är upphov till. Basen för vår livsglädje offras på Herrens altare. En herre som hotar och skrämmer till den ”rätta” tron bl.a. genom myten om himmel och helvete. En herre politiskt skapad för att kontrollera kvinnan och därigenom ge mannen monopol på makten. Kvinnors kunskap och behov görs till en vit fläck på mannens samhällskarta.
Litteratur, teater, film, tv-underhållning har som grundteman konsekvenser av det här systemfelet. Undertryckandet av vår sexualitet utgör dessutom grund för sexuellt utnyttjande av både barn och vuxna. Systemfelet orsakar också ett annat datavirus: berusning på droger när vi beskärs på möjligheten att berusa oss på livet.

Slutord
De patriarkala religionernas begränsningar av kärleken och den kränkande kvinnosynen utgör basen för den våldsamma behandling som människorna utsätter världen för och där kvinnor och barn är de största förlorarna. Stiftandet av lagar kommer aldrig åt dessa övergrepp.
Den patriarkala värdegrunden skapar otrygga och vilsna människor vilket skapar motsättningar och hat som leder till terror och krig, etniskt förtryck och rasism, leder till våld mot kvinnor och barn, självmord, våldsgäng och ojämlikhet. Vad som pågår är en stor gruppvåldtäkt på människor och natur.
För att kunna förändra och komma framåt behöver våra hårddiskar avprogrammeras och uppdateras. Frågan är bara om vi har viljan och modet. Motkrafterna är stora.

Uppdateringsförslag och faktaunderlag:
B. Onsell: Jordens moder i Norden.1990
B. Onsell: Efter tusen år av tystnad.1994
E. Moberg: Du skall inga andra Gudar hava…(Ordfront Magazin, nr 1-2 år 2000.)
H. Zinn: Det amerikanska folkets historia.1995
Bibeln.
D. Quinn: Ismael.
X. Gomora: En vildes åsikter om den civiliserade människan.

Benny Melin
Annonser

Entry filed under: feminism.

Våga diskutera heliga kor För Socialismens skull

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 8,158 hits
maj 2004
M T O T F L S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggare gillar detta: